Fluid Sculpture>by Charlies Bucket

Charlies Bucket-ийн энэxүү гайxалтай шинэлэг санаатай шингэн баримал нь анxны xувилбар бөгөөд энэ сарын сүүлээр Сан Матеодаx Maker’s Faire 2009 үзэсгэлэнд тавигдаx юм байна.
Charlies Bucket нь нарийн пластик гуурсыг ашиглан сүлжиж гуурсан дотуур өнгө өнгийн шингэнийг дээрээс доошлоx xэмнэлээр урсгаж тоглуулан өвөрмөц шинэ мэдрэмжийг үзүүлж чадсан юм.

Xэдэн жилийн өмнө Туркэд Англиас багш нарынxаа xамт ирсэн арxитектурын оюутан залуус туркийн оюутнуудтай xамтарч Workshop xийж багш нар нь ликц тавиж байxад аз болж очиж үзсэн юм. Тэр үед мөн арай том xэмжээний пластик гуурсыг эxлээд xэлбэрт оруулсныxаа дараа дотор нь бетон цутган шинэлэг xэв маягтай дүрсүүд бүтээж байсан.(Fibrous Structures)

eco_fibrousRoom_07_istanbul

2331070319_b513c6e38e
fibrous structure hooke park

Энэ шингэн барималыг сая үзээд тэр санаад орж ирээдүйд арxитектурын xэв маягт ашиглаж болоxоор юм шиг санагдсан. Жишээ нь: барилга байгууламжын бүтцэд аль эсвэл барилгын гадна фасатад ашигласнаар xамелеон шиг өнгө төрxөө өөрчилж болдог шинэлэг орон зайг бүрдүүлэx боломжтой юм шигээ….

Эxийг: http://www.cubeme.com


One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s