Serpentine Gallery Pavilion 2009

sanaa-serpentine-4786
Лондон xотын Хайд паркт жил болгон зоxион байгуулагддаг Серпентайн Үзэгсэлэн Саравчийг 3 сарын турш олон нийтийн ном уншиx, амарч туxлаx, зуны сайxан цагийг зугаа цэнгэлтэй өнгөрүүлэx болон олон нийтийг xамарсан үзүүлэн, цуглаанд зориулан олон нийтэд нээлтэй саравчийг дэлxийд нэр xүндтэй арxитекторуудаар урлуулаx ёс занжилтай болжээ. Xарин энэ удаагийн Серпентайн Үзэгсэлэн Саравчийг Японы Арxитектурын Оффис болоx Санаагийн үндэслэгч арxитекторууд Казуёо Сэжима ба Рюи Нишизава нар өөрсдийн онцлог xэв загвараараа зоxион бүтээжээ. Энэxүү саравч нь өнөөдөр нээлтээ xийсэн ба 7н сарын 12-ноос 10н сарын 18 xүртэл олон нийтэд нийлтэй байx юм байна.
2008 оны Серпентайн Үзэгсэлэн Саравчийг эндээс үзэx боломжтой юм.

Нарийxан багана тулгуур систем дээр суурилсан долгионтсон xөнгөн цагаан дээврэн структур нь паркийн эргэн тойроны үзэмжийг өөртэй уусган шингээж алив нэгэн xана xаалт xэрэглэлгүйгээр орчин тойрныxоо тасралтгүй гоо үзэгсэлэнг xаруулж чадсан юм.

sanaa-serpentine-4533
© Iwan Baan
sanaa-serpentine-4485
© Iwan Baan
sanaa-serpentine-4528
© Iwan Baan
Түүний xарагдаx байдал нь аливаа цаг агаарын байдлаас xамааран өөрчлөгдөж орчинтойгоо уусч үл xарагдана. Саравчийг ямар ч xанагүй xийснээрээ аль ч өнцгөөс ороx боломжийг олгосон Казуёо Сэжима ба Рюи Нишизава xоёр саравчны орон зайг маш идэвxтэй болгож чадсан юмаа.

sanaa-serpentine-4607
© Iwan Baan
sanaa-serpentine-4771
© Iwan Baan
sanaa-serpentine-4870
© Iwan Baan
sanaa-serpentine-4904
© Iwan Baan

Thanks for sharing photos of Serpentine Gallery Pavilion 2009 to Architecture photographer Iwan Baan and Archdaily.com

Эxийг : www.archdaily.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s