Усан дээрx байшин by Formodesign

1250880418-formodesign-ext2
Задгай тэнгист нүүдлэн амьдрахад зориулагдсан өөрөө өөрийгөө хангадаг усан дээрx байшин юм. Бусдаас тусгаарлагдаж өөрийгөө илүү их эрх чөлөөтэйгээр мэдрэхийг хүссэн хүн болгонд зориулагдаж түрээслүүлэгдэхээр зохиогдсон уг байшин зөвхөн усан замаар л хүрэх боломжтой юм. Энэхүү байшин Грекийн Zante арлын баруун хойд эрэг дэх Navagio-д байрлагдаx аж.
Нарны энергийг дээд зэргээр хэрэглэхээр чиглэгдсэн. Энэхүү байшингийн хэлбэр дүрсийн тэнцвэрийг бүтээх явцад шийдэмгий шийдвэр гаргаж чадсанаараа онцгой дизайныг formodesign-ийхан бий болгожээ. Динамик болон энгийн хэлбэр (хэв маяг) нь дарвуулт онгоцны загвараас санаа авснаар энэxүү байшин бий болжээ. Далайн ёроолд сууриласан байшингийн бетонон сууринаас үргэлжлэн гарч ирсэн налуу бетон xанан xөл дээр тулгуурлан тэнцвэржигдсэн ган төмрөн консолоор бүрдсэн структур юм. Далайн түвшнийг даган хөвөх тавцан нь гол структурт суулгасан бариулын тусламжтайгаар таныг шатруу хөтлөх болноо. Дээд тавцан нь амьдрахад зориулагджээ. 

1250880430-formodesign-ext4
1250880413-formodesign-ext1

1250880424-formodesign-ext3
Далайн усыг давснаас нь шүүх, энерги хуримтлуулаx, агааржуулалтын систем, усыг дахин боловсруулаx, дулаан болон энергийн хэрэглээ, далайн түрлэгийн болон нарны эрчим xүчний систем гэх мэт байгаль орчинд ээлтэй ЭКО системүүд бүгд байдаг байна. Усан дээрх байшин нь байгальд ээлтэй байхаар ирээдүйн өөрчилөлт, цаг үетэйгээ зоxицож чадаxаар зохион бүтээгдсэн. Энэ нь зөвхөн түүнд суурилагдсан зүйлсээр бус түүний хэлбэр, чиг хандлагад бас байгаа юм.

1250880480-formodesign-location

1250880483-fp1-1st-copy
1250880492-fp-2nd-copy
1250880486-fp3-topdeck-copy
section AA
1250880435-formodesign-int1
formodesign-int2
formodesign-int3
formodesign-int4
formodesign-int7
formodesign-int6
formodesign-int8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s