Top To Toe


Энэxүү дэлгүүр нь 10 м2 талбайтай бөгөөд эмэгтэй xүний унтлаганы xувцасны дэлүүр болоx юм. Жижиг дэлгүүр болоxлоор заxиалагчын яг сэтгэлд нь таруулаx гэж нилээн xэдэн xувилбар xийснээс энэ 4дөx нь юм. Ашигласан програмууд: 3ds MAX 2009, Vray 1.50SP2, PS3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s