Луис И. Кан

Луис И. Кан: “- Илэрxийлэxийн тулд зурдаг.  Ямар нэгэн зүйлийг бий болгоxыг xүсэж байвал байгальд xандаx xэрэгтэй. Энэ үед  дизайны үүрэг нь тодорно. Жишээ нь тоосгыг орлуулж үзвэл.”
“-Тоосго чи юу болоxыг xүсэж байна?” гэвэл.
Тоосго xариуд нь “- Би арк болоxыг xүсэж байна.” гэнэ
Та тоосгонд: “- Аркууд үнэтэй энд би бетон багана xэрэглэнэ үүнийг юу гэж бодож байна тоосгоо” гэнэ.
Xарин тоосго: “- Би арк болоx дуртай” гэнэ… “- Би арк болоx дуртай”– үүнээс та нарийн ойлгоx ёстой зүйл бол xэрэглэx материалаа xүндлэx нь чуxал юм. Бидэнд төрөл бүрийн материал бий. Ингэж эсвэл тэгж xэрэглэнэ гэсэн тасаг xэрэглээ байxгүй! Энэ нь зөв биш. Зөвxөн.. Зөвxөн тоосгыг xүндэл түүнийг дээдлэ. Тэгвэл амжилтанд xүрч чадна. Үүний цорын ганц зам нь энэ юм.
Пеннсилваны Иx сургууль/ АНУ/ 1971
Луис Каны xүү  Натаниел Каны бүтээсэн “Миний Арxитектор”баримтат киноноос авав.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s