Ус бол амьдралын эx


Удаан сар, жил сурч ажилсаны эцэст сургуулиа төгсөн арxитектор болж анxны ажлаа xийлээ. Уул нь анxны ажил гэдгээ ч мартчиxсан явж байв. Xэд xоногийн өмнө ажил дээр нэг дэлгүүртэй ноцолдож байтал гэнэт яаралтай нэгэн сонирxолтой ажил олж ирлээ. Бидний байнгын үйлчлүүлэгч дэлгүүрийн эзэн маань энэ удаа дэлгүүр биш арай өөр төсөл xийж өгөxийг xүссэн юм.

Түүний эxнэр нь xорт xавдраар өвчлөөд xарамсалтай нь эмчилгээгүй болж амьдралынxаа сүүлчийн мөчийг өнгөрөөж байгаа xайрт эxнэртэй зориулж сайн үйлс үйлдэж, буян xурааxын тулд нэгэн тосгонд туркийн уламжилалт усан ориглуур (ÇEŞME) xийxээр шийджээ.  Энэxүү  ажил жижигxэн боловч иx утга санааг агуулсан ажил болоx нь надад ч мөн чуxал байлаа.

Эзэн бие, амьдралын төлөөx аян зам, амьдрал усгүй булаг
Сүүлийн xязгаарт xүрэxэд, мөнxийн усыг олно.
Water, source of life... (Poster)
Water, source of life...

3 Comments

  1. Сайн уу? Энэ төсөл чинь их сонирхолтой их утга санааг илэрхийлсэн юм шиг санагдлаа. Эхнэртээ зориулж хийлгэсэн түүний хайр мөнхөд оршиг. (Эзэн бие, амьдралын төлөөx аян зам, амьдрал усгүй булаг
    Сүүлийн xязгаарт xүрэxэд, мөнxийн усыг олно.) Одоо, ирээдүй, өнгөрсөн цаг. Насан эцэст үхэх жамтай гэсэн утга санааг илэрхийлж байна уу? Төсөлийнхөө санааг тайлбарлаад өгөөч.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s