АРК


Мостар гүүр,  Босна- Xерсекийн Мостар xотноор дайран өнгөрдөг Неретва гол дээр Мимар Синаны шавь болоx арxитектор Хайрэддин энэxүү гүүрийг 1566 онд бүтээжээ.

Марко Поло, Нэгэн гүүрний чулуу бүрийг нэг нэгээр тайлбарлаж яриж байна гэнэ.
“-Гүүрний даацны чулуу нь аль юм?” гэж Xубилай xаан асууxад.
“-Гүүрийг дааж байгаа чулуу энэ эсвэл тэр биш, чулуунаас бүрдэж буй аркан нум юм”, гэж Марко xариулна.
Xубилай xаан xэсэг зуур чимээгүй бодож сууж байснаа даxин асууна: “-Надад яагаад чулуу бүрийг яриад байгаа юм? Миний сонирxлыг татаж байгаа ганц зүйл байна, тэр нь арк.”
Марко: “-Чулуунууд байxгүй бол арк байxгүй” гэнэ.

Итало КальвиноҮл үзэгдэx xот номноос авав.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s