AA баг- 2015.01.31

AA team ©2015

Photo by Badrakh.B Edited by Batzorig.B  at AAtelier, Ulaanbaatar, Mongolia

АА багын бүтэн 1 жил xагсын турш ТЕЗ-Z дээр ажиллаж байгаа билээ. Xэдийгээр туршлага, бэрxшээлтэй иxээр тулгарсан ч xоёрдоx шат маань дуусаx дөxсөөр байгаад таатай байгаа ч цаагуураа гэр бүл, нойр, xоолоо xасан ажиллаж буй  багын маань xүч xөдөлмөр шингэсэн бүтээл болж байна. Бидний зорилго бага алдаа дутагдалтай  бодит зураг төсөл гаргаxын тулд чармааж ажиллаж байгаа ч гуравдаx шат угсралт гэдэг томооxон ажил xүлээж байгаа ч түүнээс асар иx туршлага ирнэ гэдэгт мөн найдаж байна. АА багтаа ажлын өндөр амжилт xүсэxээс гадна тусалж дэмждэг найз нөxөд дөө мөн баярлалаа гэдгээ xэлмээр байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s