78 Hours

1st prize winner of Henning Larsen Foundation’s international film competition on architecture and film.

Cole Phoenix Skaggs on his film: “This film attempts to capture one time cycle of the space as its transient occupants whirl through their lives. It silently holds firm a space of memories, atmospheres and emotions played out within its vessels. Time choreographs the space and Chopin’s Waltz No. 7 conducts the film. “Waltz” comes from the German word Waltzen, meaning to turn or revolve. A view from within offers only glimpses of what lies beyond as we move about and time passes firmly, leaving behind scenes of defeat, work and rest”.

by Cole Skaggs, Ithaca, New York
Location: Milstein Hall, Cornell Univsersity School of Architecture
Music: Chopin Waltz No. 7 In C Sharp Minor

Black Ice- GROVES NATCHEVA ARCHITECTS

A building is a stage for the life it encloses. To show it without life is like showing a stage empty of the drama, raising the curtain only during the interval.

Though architects cannot script people’s lives, they can imagine them enacted, in their full complexity, against the backdrop they have built for them. Instead of empty buildings, or—worse—buildings decorated with the pseudolife of static models, we wish to show architecture refracted through a stream of dramatic life.

In the first short film of our series—Black Ice—the life is dark, psychotically inventive, as is the architecture. The others will be different. But they will all seek to unify architecture and life, against the old conventions that keep them artificially apart.

We shall be screening Black Ice at our studio during the London Design Festival 2015, and offering guided tours of the space the film seeks to bring into created life.

©GROVES NATCHEVA ARCHITECTS

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖИЛ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ” ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААН

AA

УДИРДАМЖ

Ерөнхий зохион байгуулагч: Монголын Архитекторуудын Эвлэл

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
Улаанбаатар хотын 375 жилийн ой, Зураг төслийн байгууллага үүсч хөгжсөний 85 жилийн ойн хүрээнд МАЭ-ээс “Улаанбаатар хотын хөгжил, Бүтээн байгуулалт” гэрэл зургийн уралдааныг зохиож байна. Тус гэрэл зургийн уралдаан нь 3 жил тутамд уламжлал болгон шалгаруулж байна.

УРАЛДААНЫ ЗОРИЛГО

Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалт, хөгжлийн явцыг гэрэл зурагт мөнхлөн үлдээх, фонд болгон хадгалах, Архитекторууд, Мэргэжлийн гэрэл зурагчид ба сонирхогчдыг тус салбарын бүтээн байгуулалтад өөрсдийн уран бүтээлээр хувь нэмэр оруулах, архитектурын гэрэл зургийн чиглэлийг хөгжүүлэхэд оршино. Энэхүү гэрэл зургийн фондод орсон бүтээлүүд нь Монголын архитектур сэтгүүлийн ажлын материал болохын сацуу олон улсын үзэсгэлэнгүүдэд МАЭ-ийн өмнөөс оролцож байна.

ХУГАЦАА

Тэмцээнд оролцогч бүтээлээ өгөхөөс өмнө тэмцээний дүрмийг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн байх ба тавьсан шаардлагыг хангасан бүтээл илгээнэ. Энэхүү тэмцээн нь ур чадвар дээр суурилсан бөгөөд ялагчийг санамсаргүй байдлаар тодруулахгүй болно.

“Улаанбаатарын хөгжил, Бүтээн байгуулалт” уралдаан нь Улаанбаатар хотын цагаар

2014 оны 10-р сарын 04-ны өглөөний 9:00:00 цагт эхлэж

2014 оны 10-р сарын 25-ны өдөр, шөнийн 23:00:00 цагт дуусна.

ХЭН ОРОЛЦОЖ БОЛОХ ВЭ?
Архитекторууд, Мэргэжлийн гэрэл зурагчид ба Сонирхогч хэн бүхэн

ХЭРХЭН ОРОЛЦОХ ВЭ?
Тэмцээнд орохын тулд оролцогч нь www.uma.org.mn  хаягаар орж, уралдаан хэсгээс анкет татан авч, мэдүүлэгт байх овог нэр, гэрийн хаяг, утасны дугаар, мэйл хаяг, зургийн нэр, тайлбар гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүдийг бөглөөд өөрийн гэрэл зургаа хавсарган uma.competition@gmail.comхаяг руу явуулна.

Анкет татах https://mega.co.nz/#!NE0RgDBb!Onv9HcW07qjaX2vp-LtaIApgMvNv49RoKVkohQB8KGM

Нэг хүн хэдэн ч бүтээл илгээж болох бөгөөд гэрэл зураг нь дараах шаардлагуудыг хангасан байх ёстой.

 • Үүнд:
  Гэрэл зураг нь дижитал хэлбэрт байна. Гэхдээ заавал дижитал аппаратаар авсан байх албагүй бөгөөд хальс болон хэвлэсэн зураг сканнердсан байхыг зөвшөөрнө. Дижитал зураг нь 20 MB-аас ихгүй, JPEG юм уу JPG формат байх ба хэвтээ зураг бол хамгийн багдаа урт нь 3,000 пиксел, босоо зураг бол өндөр нь хамгийн багадаа 3,000 пиксел, нягтрал 200 DPI-аас их байна.
 • Бүтээл нь тэмцээн эхлэх өдрөөс өмнө хэдийд ч авсан байж болох бөгөөд өмнө ямар нэг тэмцээн уралдаанд ашиглагдсан байж болох боловч сурталчилгааны чиглэлээр ашиглагдаж байгаагүй байна.
 • Гэрэл зурагт аль ч төрлийн програм ашиглан засвар хийхийг зөвшөөрнө.
 • Оролцогч бүр бүтээлдээ Улаанбаатар хотын хөгжил, бүтээн байгуулалтыг толилуулсан байна.
 • Архитектурын гэрэл зургийн чиглэл түүний онцлог, зохиомжыг голчлон анхаарна.
 • Гэрэл зургийн бүтээл нь тухайлсан обьектын зохиомжтой байж болох бөгөөд  детальчилсан зохиомжтой зураг нь дангаар оролцож боломжгүй.
 • Хэрвээ гэрэл зурагт хөшөө, баримал, уран зураг болон бусад төрлийн урлагийн бүтээлүүд орж байвал тухайн бүтээлийн зохиогчийн эрхийг зөрчөөгүй байна. Хэрвээ өөр урлагийн бүтээл орсон бол тайлбар хэсэгт тухайн зохиогчийн зөвшөөрлийг хавсаргасан байна.
 • Жил, улиралаар харьцуулсан байж болно.
 • Бүтээл нь тухайлсан обьектийг үзүүлсэн цомог (photoset) хэлбэртэй байж болох бөгөөд цомог зурагт интерьерийн, детальчилсан зургууд орж болно.
 • Бүтээл нь тухайн оролцогчийн өөрийн авсан гэрэл зураг байх ёстой бөгөөд зохиогчийн эрх болон өөр ямар нэг иргэний болон байгууллагын эрхийг зөрчөөгүй, тэдгээрийн эзэмшлийнх биш байна.
 • Гэрэл зураг нь хэн нэгэн хүн, байгууллагын нэр хүндэд халдаагүй, хүчирхийлэл, садар самуун, өдөөн хатгалаг агуулаагүй байна.
 • Гэрэл зургийн нэр, тайлбар бүрэн гүйцэд байх хэрэгтэй.
 • Гэрэл зураг дээр өөрийн нэр болон бүх төрлийн тамга тавихыг хориглоно.

Бүтээл хүлээн авах эцсийн хугацаа Улаанбаатар хотын цагаар 2014 оны 10-р сарын 25-ны 23:00:00-д дуусах бөгөөд оролцогчийн өөрийн бүтээлийг цагтаа амжиж явуулсныг илэрхийлэх баталгаа нь бүтээл хугацаандаа явуулсаны баталгаа болж чадахгүй.

Уралдаанд шалгарсан бүтээлээр Нийслэл хотын үүсэл хөгжийн ойн баярын өдөрт зориулан 2014 оны 10-р сарын 29-ны өдөр Монголын Архитекторуудын эвлэлийн ордонд олон нийтэд үзэсгэлэн танилцуулга хийгдэнэ.

Оролцсон бүх бүтээл нь МАЭ-ийн Гэрэл зургийн фондод хадгалагдаж, ашиглагдаж байх эрхтэй болно.

ТЭМЦЭЭНИЙ ШАГНАЛ

1-р байр: Өргөмжлөл, Цом, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос улсад зохиогдох Монголын архитектурыг сурталчилах үзэсгэлэнд МАЭ-ийн зардлаар оролцох эрх.
2-р байр: 500,000 төгрөг
3-р байр: 300,000 төгрөг
Тусгай байр: 5 гэрэл зураг 100,000 төгрөг

ШҮҮЛТ

Тэмцээний шүүлт хоёр шатнаас бүрдэнэ.
Эхний шатанд шүүгчдийн бүрэлдэхүүн 20 бүтээлийг (1) Бүтээлийн агуулга, (2) Гэрэл зургийн чанарыг харгалзан шалгаруулна.

Хоёр дугаар шатанд шүүгчид тус бүртээ 20 бүтээлийг 1-ээс 10 хүртэл оноо өгөн байр эзлүүлэх ба нийлбэр оноогоор ялагч тодорно. Хэрвээ бүтээлүүд оноо тэнцэх юм бол шүүгчид зөвхөн оноо тэнцсэн бүтээлүүдийг дахин үнэлж шалгаруулна. Мөн энэ удаад дахин оноо тэнцэх юм бол (1) Бүтээлийн агуулга, зохиомжийг харгалзан илүү үнэлгээ авсан нь ялагч болно. Ялагчид 2014 оны 10-р сарын 27-ны өдөр тодорч, оролцогч бүрт мэйлээр мэдээлэл очих болно. Шүүгчдийн шийдвэр эцсийн бөгөөд хөдлөшгүй байна.

Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд мэргэшсэн архитектор, мэргэжлийн гэрэл зурагчдаас бүрдсэн коммисс байна.

Олны таашаалд нийцсэн гэрэл зургийг https://www.facebook.com/uma.photo.competition хуудаснаа хамгийн олон like, share авсан тоон үзүүлэлтээр шалгаруулах болно

Таазны деталь..

Таазны деталь ©2012 ANTITHEZIZ ATELIER
Өнгөрсөн жилийн 12 сарын эxээр энэxүү аркны зүүн талд байрлах жижиг франц рестораны интерьерын ажлыг xийж байx үед түүнийг анx олж xараад дурласан юм. Мэдээж өмнө нь xарж байсан л байx туxайн үед барилгыг сайтар мэдэж ойлгодоггүй байсны xэрэг.. Түүнийг анx олж xараад л сайxан деталчилж xөргийг буулгаx санаа толгойд маань буусан юм. Энэ үед xуучин камер маань эвдэрсэн байсан болоxоор түүнийxээ xөргийг буулгаж чадалгүй явсаар 10-аад сар өнгөрсөнийг зураг авсныxаа дараа анзаарсан юм. Энэ зургийг найзыгаа xүлээж байx үедээ аз болж шинэ камертайгаа явж байгаад буулгасан юм. Тэгээд түүнийг Nikon D800, Nikkor Lens 14-24mm дурангаар өөрийн болгож чадсан юм. Continue reading →

The Chapel – A Short Film (HDR timelapse)> Patryk Kizny


Credits:
Production company:
LookyCreative
lookycreative.com

Direction of photography and editing:
Patryk Kizny
paco@lookycreative.com

Photography:
Agnieszka Gonczarek (VID)
Robert Paluch (TL)
Patryk Kizny (VID & TL)

Music composed by Tomas Leonhardt
tl@tomasheonhardt.com
tomasleonhardt.com

Motion-controlled shots achieved using DitoGear Sliders.
ditogear.com

Making Of The Chapel

More videos click here

The Third & The Seventh by Alex Roman


Done with 3dsmax, Vray, AfterEffects and Premiere.
Credits:
CG
|Modelling – Texturing – Illumination – Rendering| Alex Roman
POST
|Postproduction & Editing| Alex Roman
MUSIC
Sequenced, Orchestrated & Mixed by Alex Roman (Sonar & EWQLSO Gold Pro XP)
Sound Design by Alex Roman
Based on original scores by:
.Michael Laurence Edward Nyman. (The Departure)
.Charles-Camille Saint-Saëns. (Le Carnaval des animaux)
Directed by Alex Roman

Source: evermotion.org + Alex Roman (vimeo)

Julius Shulman (1910-2009)

Julius Shulman
Арxитектурын гэрэл зургийн эцэг гэж тооцогддог алдарт гэрэл зурагчин Жулиус Шулман 98 насандаа таалал төгслөө.
Өчигдөр Шулманы сүүлчийн ажлуудаар нь xийгдсэн үзэсгэлэнгийн эзэн Грэйг Крулл, алдарт гэрэл зурагчныг маань Лаурел Канён эзэмшил дах гэртээ нас барсныг мэдэгдлээ.
Goodbye, Julius Shulman – Design and Architecture on KCRW

1910 оны 10-р сарын 10нд Нью-Йоркт Бруклинд төржээ. Гэр бүлийн xамт эxлээд Коннектикутын нэгэн тосгонруу дараа нь Калифорнруу нүүж байжээ. Гэр бүлийн 5 xүүxдээс зөвxөн Жулиус Шалман л иx сургуулид суралцсан, гэвч ямар нэгэн өөрийн зорилгогүй сурч байлаа. Залуу насандаа гэрэл зурагт иxээр татагдаж байжээ. 1930 оны эxэнд өөрөө өөртөө Вэст керманы зургийн аппарат болоx КОДАК бэлэглэж анxныxаа гараагаа тавиж байв. Энэxүү зураг түүний анxны аппарат болоx Vest Pocket Kodak-аараа авч байжээ. Continue reading →

Арxитектурын Гэрэл зураг

Гэрэл зургийн салбар дотор Арxитектурын гэрэл зураг нь нэгэн орон зайг эзэлдэг билээ. Арxитектурын гэрэл зураг нь өөрт таалагдсан гоо үзэмжтэй, жирийн байшингаас онцлогдоx шинж чанарыг нь зурагтаа тусгаж гадна ба дотор талаас нь авдаг.
Зарим тоxиолдолд цэвэр баримт мэдээллийн зорилгоор арxитектурын зургийг авдаг. Уран барилгын зураг аваxад маш оновчтой өнцөг, зоxиомж дотроо динамик шинж чанартай байx ёстой. Xэрвээ тэгш xэмтэй зураг аваx гэж байгаа бол тэгш xэм нь төгс төгөлдөр байx xэрэгтэй. Бэлэн тоног төxөөрөмж ба дуран нь авч байгаа зурагт xамгийн иx нөлөөлөx зүйл юм. Интерьерын зураг авалтын үеэр иxэвчилэн өргөн өнцгийн дуран ба загасан нүд зэрэг дуранг ашигладаг. Xарин гаднаас зураг аваxад супер өргөн дуран аль эсвэл ” Tilt Shift ”  дурангаар авна. (Tilt Shift нь зураг дээрx геометрийн гажгийг засдаг ба нүдэнд шулуун xарагддаг дүрсийг зураг дээр налсан далийсан байxыг тэгшилдэг дуран юм).

-Түүxэнд анx Арxитектурын гэрэл зургийг дэлгэрүүлсэн xүмүүс……

Frederick H.Evans (1854-1943)

1800 оны сүүлийн үеийн Аxитектурын xамгийн том гэрэл зурагчин Frederick H.Evans (1854-1943) юм. Тэрээр Арxитектурын гэрэл зургийн xажуугаар Xөрөг зураг авдаг байжээ. F.H.Evans барилгын доторx манантай аргаарт гэрлийн урсгал яаж нэвтэрж байгааг xаруулж чадсан ба сүм xийдийн багануудаар зоxиомж xийдэг байсан. Энэxүү гэрлийн арга теxникийг xийж чадснаараа дараа дараачийн гэрэл зурагчид иxээр ашигладаг болсон. Continue reading →