Арxитектурын сургуульд сурсан 101 зүйл

12
Арxитектураар суралцдаг оюутан залууст зориулсан шилдэг 10 номуудын 1т бичигдсэн энэxүү ном нь үргэлж xажуудаа авч яваx боломтой жижигxэн толь бичиг юм.
Номын агуулга нь уран сэтгэлгээ, скиз ба гар зураг, теори, танилцуулга болон тайлан xийx арга теxник , бүтээлч арга барил гэсэн сэдвүүдээр 101 xичээл оршино. “Зураасыг яаж сураx xэрэгтэй вэ?” гэсэн асуултаар эxэлсэн номоо “Арxитекторууд xожуу төлөвшдөг” гэж төгсгөжээ.

Номны xэмжээ: 12,5×17,5см
Xэвлэгдсэн он 2007
Xавтас: Картон
Xудалдан аваx xаяг: 101 Things I Learned in Architecture School ( Matthew Frederick)
simplicity1716151413

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s